ประชุม&PLC

ประชุมประจำเดือน&อื่นๆ

  • 61-พ.ค.-08 ประชุมประจำเดือน-เปิดภาคเรียน ผู้อำนวยการ ประธานในที่ประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เริ่มเวลา 09.30 น.ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1. โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล รุ่นท ...
    ส่ง 14 พ.ค. 2561 02:45 โดย KAMPHO SRISUPAN
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

PLC


Comments