ภารกิจผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ตัวแทนสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการประจำคุรุสภา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอระบบการพัฒนาครูของประเทศไทย

โพสต์23 ก.ย. 2561 22:21โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2561 02:25 โดย The Better Leader ]

ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ตัวแทนสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการประจำสำนักงานคุรุสภา ในนามตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปยังกรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอระบบการพัฒนาครูของประเทศไทย กับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน และประเทศเกาหลีใต้ (The 34th asean council of teacher + 1 conversation) เมื่อวันที่ 12-17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซนจูรี โฮเตล กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

1-1 of 1