“ เทิดทูนสถาบัน    สืบสานพระราชปณิธาน     สนองพระราชดำริ     สถานศึกษามีคุณภาพ  
#กลุ่มโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก) สพฐ.
#โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) สพฐ. 
#โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 (สพฐ.)    
#โรงเรียนในโครงการสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 3(สพม.30)  
#โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (สพม.30)  
#โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล "World-Class Standard School" รุ่นที่ 3 (สพฐ.) 
#โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning (
สพฐ.)
#โรงเรียนในโครงการทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ (สพฐ.)
#สถานศึกษาพอเพียง (สพฐ.)

ภารกิจผู้อำนวยการโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ภารกิจและความสำเร็จของโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 86 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักเรียนและพัฒนาชุมชน


การพัฒนาครูและบุคลากร

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินการศึกษานภว.

ข่าว สพม.30

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก