ประกาศผลการเรียน

::-ผลการเรียน 2562-2

โพสต์19 มี.ค. 2563 02:28โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2563 23:42 ]


นักเรียน/ผู้ปกครองสามารถดูการเรียนได้ 3 ช่องทางดังนี้
1. เว็บ sgs.bopp-obec.info 

  • สามารถดูผลการเรียนทั้งหมดที่ เมนู SGS (สำหรับนักเรียน)
  • สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น ใบคำร้องขอปพ. 7
  • พิมพ์ตัวอย่าง ปพ.1
2.ผลการเรียนผ่าน Android App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sgss
3.ประกาศผลการเรียนด้านล่าง
   เป็นไฟล์แนบ PDF

   ***กรุณาตรวจ ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วดำเนินการสอบแก้ตัว ให้ผ่านทุกรายวิชา จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนชั้น และจบการศึกษา หากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00 หรือ ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมาก จะดำเนินการพิจารณา "ซ้ำชั้น" และหากผลการเรียนไม่ผ่าน เมื่อเปิดให้สอบแก้ตัวแล้วไม่ดำเนินการ จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคล**
-------
-------

::-ผลการเรียน 2562/1

โพสต์11 ต.ค. 2562 02:48โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2563 02:33 ]

นักเรียน/ผู้ปกครองสามารถดูการเรียนได้ 3 ช่องทางดังนี้
เว็บ sgs.bopp-obec.info 
  สามารถดูผลการเรียนทั้งหมดที่ เมนู SGS (สำหรับนักเรียน)
  สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น ใบคำร้องขอปพ. 7
  พิมพ์ตัวอย่าง ปพ.1
ผลการเรียนผ่าน Android App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sgss
ประกาศผลการเรียนด้านล่าง
---------------------------------------

::-ผลการเรียน 2561/2

โพสต์21 มี.ค. 2562 16:36โดยKAMPHO SRISUPAN   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2562 17:43 ]

นักเรียน/ผู้ปกครองสามารถดูการเรียนได้ 3 ช่องทางดังนี้
เว็บ sgs.bopp-obec.info 
  สามารถดูผลการเรียนทั้งหมดที่ เมนู SGS (สำหรับนักเรียน)
  สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น ใบคำร้องขอปพ. 7
  พิมพ์ตัวอย่าง ปพ.1
ผลการเรียนผ่าน Android App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sgss
ประกาศผลการเรียนด้านล่าง

1-3 of 3