เอกสารดำเนินงานคณะครู DOC


ข้อมูลสารสนเทศ

งานวิชาการ

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

https://sites.google.com/a/npwr.ac.th/npw/downloads/TL%20LM4%20%20%20%20Anan%2024%20.pptx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/npwr.ac.th/npw/downloads/TL%20LM4%20%20%20%20Anan%2024%20%E0%B8%9E%E0%B8%84%202559.pdf?attredirects=0&d=1

งานธุรการ

Slide-นิเทศ
แบบใบลา
แบบใบขอปรับปรุงข้อมูลภาครัฐ 7211
แบบใบขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู
แบบ

ลิงค์งานสารสนเทศ

Ĉ
KAMPHO SRISUPAN,
4 พ.ย. 2558 01:25
ĉ
KAMPHO SRISUPAN,
12 ม.ค. 2559 19:05
Ĉ
KAMPHO SRISUPAN,
14 มิ.ย. 2560 08:22
Ĉ
KAMPHO SRISUPAN,
26 พ.ย. 2560 06:50
Ĉ
KAMPHO SRISUPAN,
13 พ.ย. 2559 02:22
Ĉ
KAMPHO SRISUPAN,
13 มิ.ย. 2560 03:53
ĉ
นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ,
14 พ.ย. 2560 17:39
ĉ
นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ,
22 ธ.ค. 2559 18:47
Ĉ
KAMPHO SRISUPAN,
19 พ.ย. 2558 21:01
ĉ
นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ,
15 ก.พ. 2560 23:41
ĉ
นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ,
15 ก.พ. 2560 23:32
Comments