https://sites.google.com/npwr.ac.th/oit2022 วีดีโอแนะนำโรงเรียน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระดับดีเยี่ยม
https://sites.google.com/npwr.ac.th/oit2022/การสงเสรมความโปรงใส/o30-ชองทางแจงเรองรองเรยน?authuser=0
m.me/npwr.ac.th
https://sites.google.com/npwr.ac.th/oit2022/การสงเสรมความโปรงใส/o32-ชองทางการรบฟงความคดเหน?authuser=0

https://contentcenter.obec.go.th/ 

ประกาศข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 21 ก.ย. 2565 06:53 โดย นายณัฐวุฒิ จันทะค่อม
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 21 ก.ย. 2565 07:05 โดย นายณัฐวุฒิ จันทะค่อม
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 21 ก.ย. 2565 07:07 โดย นายณัฐวุฒิ จันทะค่อม
 • นภว.เกมส์ กีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นำโดย นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2565 02:47 โดย นายณัฐวุฒิ จันทะค่อม
 • กิจกรรมงานสัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายภัทราวุธ ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2565 01:28 โดย นายณัฐวุฒิ จันทะค่อม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 47 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานและภาระกิจของสถานศึกษา

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 112 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ


ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอกการพัฒนาครูและบุคลากร

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินการศึกษานภว.