Vision ; The students are international standard.On the basis of Thailand. 
              
วิสัยทัศน์ ; ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

เรื่องด่วน


ประกาศข่าวสาร

 • รายชื่อนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563           รายชื่อนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 แยกเป็นกลุ่มเรียน ยังไม่ดำเนินการจัดชั้นเรียนและทดสอบ ให้ยึดตามรายชื่อนี้ ในการเข้ากล ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2563 23:45 โดย KAMPHO SRISUPAN
 • สํารวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศกระทรวงฯ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาฯ ให้เลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้สถานศ ...
  ส่ง 9 พ.ค. 2563 22:53 โดย KAMPHO SRISUPAN
 • รับสมัครนักเรียน ตามกำหนด สพฐ. กำหนดการรับสมัครนักเรียน ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 2563 ตามที่สพฐ. กำหนด จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน รอบที่ 1 ที่รับสมัครไว้แล้ว หากน ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2563 05:19 โดย KAMPHO SRISUPAN
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังไฟล์แนบ
  ส่ง 15 มี.ค. 2563 23:12 โดย นายวิทวัช ตาศรี
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผยแพร่ผลงานและภาระกิจของสถานศึกษา

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 91 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภารกิจผู้บริหาร

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


กิจกรรมนักเรียนและชุมชน

 • ช่องทางสื่อสาร รายวิชา ช่องทางสื่อสาร รายวิชาแต่ละระดับชั้นระดับชั้น ม.1 ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศึกษาประวัติศาสตร์สุขศึกษาทัศนศ ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2563 23:47 โดย KAMPHO SRISUPAN
 • ผลการเรียน 2561/2 นักเรียน/ผู้ปกครองสามารถดูการเรียนได้ 3 ช่องทางดังนี้ - เว็บ sgs.bopp-obec.info - ผลการเรียนผ่าน Android App- เว็บไชต์โรงเรียน เมนูผลส ...
  ส่ง 23 มี.ค. 2562 17:43 โดย KAMPHO SRISUPAN
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก


ปฏิทินการศึกษานภว.


การพัฒนาครูและบุคลากร

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »