632-ง31284 เทคโนโลยี ม.4(ความถนัด)

แบบทดสอบ

ส่งงาน - สอบ

งานที่ 1 : 
งานที่ 2 : 
งานที่ 3 : สูตรคูณ https://forms.gle/Kz6gFTCHrkxh9Pj8A
งานที่ 4 : BMI  https://forms.gle/twks9JPn8FTSAonP6


ą
33-2.PNG
(42k)
KAMPHO SRISUPAN,
10 ธ.ค. 2561 23:55
ą
33-3.PNG
(14k)
KAMPHO SRISUPAN,
10 ธ.ค. 2561 23:55
ą
33.4.PNG
(23k)
KAMPHO SRISUPAN,
10 ธ.ค. 2561 23:58
Comments