62-ง33205-6/2

https://sites.google.com/a/npwr.ac.th/portkampho/home

วันที่   งาน หมายเหตุ   
 14/5/2562  1. การสร้าง Site > ส่งงาน http://bit.ly/s626201   ตรวจงาน  
 21/5/2562  2. การเปลี่ยน หัว Web    
 28/5/2562  3. การสร้างหน้าเว็บ     
 4/6/2562  4. การปรับแต่งหน้าเว็บ+Photoscape    
 11/6/2562  5. การปรับแต่งเมนู บน/ข้าง    
 18/6/2562  6. การสร้างหน้าประชาสัมพันธ์ + ดึง Feed ข่าวจากเว็บอื่น    
 25/6/2562  7. การปรับแต่งภาพนำเสนอด้วย  Power Point    
 9/7/2562  8. การปรับแต่งภาพนำเสนอด้วย  Photo Shop        

หน้าเว็บย่อย (1): ตรวจงาน
Comments