ภาระกิจ : Mission of KRUPONG

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


RSS Feed


DLIT CPM30 GALLARY

ข่าวล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความน่ารู้

  • การวัดและประเมินผลของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แนวทางการวัดและประเมินผล                 การวัดและประเมินผลของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้น จะเน้นการประเมินผลในสภาพจริงและพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำกิจกรรม ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความรู้ ความคิด เจตคติ และความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน ...
    ส่ง 8 เม.ย. 2562 00:39 โดย KAMPHO SRISUPAN
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


RSS Feed


MY GALLARY