• ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-16.30 ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2562 23:45 โดย area nakhonpathom2
 • ด่วนที่สุด กรอกแบบสอบถามการใช้งาน INTERNET ด้วย สพฐ.ให้สำรวจการใช้งาน อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ตามแบบติดตามปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 จึงทำแบบสำรวจออนไลน์ เพื่อกรอกแบบสำรวจให้แล้วเสร็จ25 ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2560 01:16 โดย ชาญณรงค์ มงคลศิวกุล
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รูปกิจกรรม

 • เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นางกัญญา อิ่มใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมอะเดรียติด  พาเลซ จังหวัดชลบุรี 
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 00:45 โดย area nakhonpathom2
 • อบรม AMSS++/SMSS นายชูชาณ  พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2  เป็นประธานในพิธีประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่ Smart OBEC และ Smart Area(AMSS++/SMSS) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม   โดยในระยะที่ 1 พัฒนาในส่วนของระบบงานบริหารทั่วไป เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการรับ – ส่งหนังสือราชการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง   ซึ่งได้ประกาศให้ใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559  แทนระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2559 02:34 โดย อมรรัตน์ จินดา
 • อบรม DLIT รูปอบรม DLIT รุ่นที่ 1รูปอบรม DLIT รุ่นที่ 2รูปอบรม DLIT รุ่นที่ 3
  ส่ง 7 มี.ค. 2559 22:45 โดย ชาญณรงค์ มงคลศิวกุล
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »