แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รูปกิจกรรม

  • อบรม AMSS++/SMSS นายชูชาณ  พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2  เป็นประธานในพิธีประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่ Smart OBEC และ Smart Area(AMSS++/SMSS) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม   โดยในระยะที่ 1 พัฒนาในส่วนของระบบงานบริหารทั่วไป เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการรับ – ส่งหนังสือราชการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง   ซึ่งได้ประกาศให้ใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559  แทนระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส ...
    ส่ง 28 ก.ย. 2559 02:34 โดย อมรรัตน์ จินดา
  • อบรม DLIT รูปอบรม DLIT รุ่นที่ 1รูปอบรม DLIT รุ่นที่ 2รูปอบรม DLIT รุ่นที่ 3
    ส่ง 7 มี.ค. 2559 22:45 โดย ชาญณรงค์ มงคลศิวกุล
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »