Insectenwerkgroep Voelspriet

  !! Wervelend ongewerveld !!

Acht insectenliefhebbers van de Natuurpuntafdelingen Londerzeel, IJsvogel en ‘s Heerenbosch hielden op 31 januari 2012 een startvergadering voor de oprichting van een nieuwe regionale insectenwerkgroep.

Wat de naam van de werkgroep betreft werd voor Voelspriet gekozen.

Doelstellingen: activiteiten organiseren voor insectenliefhebbers, coördineren van - en meewerken aan - projecten in verband met ongewervelden en insecten, waarnemingen verzamelen en invoeren, cursussen organiseren en ideeën aanreiken aan conservators van natuurgebieden.

We proberen in de eerste plaats zowel de ervaren liefhebbers als de mogelijk geïnteresseerden te bereiken. Daarnaast wordt jaarlijks ook minstens één activiteit voor het grote publiek georganiseerd.

Iedere insectenliefhebber die lid is van Natuurpunt en (gratis) lid wil worden van de werkgroep, kan dat door een mailtje te sturen aan luc.verhelst1@telenet.be.
We nemen je dan op in ons ledenbestand en maillijst.

2013 activiteiten:


Zondag 23 juni: Insecten in Broevink - publieksactiviteit

Organisatie: Regionale Insectenwerkgroep Voelspriet

Het Broevink-gebied ligt in het noordoosten van de gemeente Opwijk tegen de grens met de gemeente Merchtem aan.

Broevink vormt in feite het restant van een Frankische kouter en is het bronnengebied van de Brabantse beek die verderop als natuurlijke grens kronkelt tussen Oost-Vlaanderen en Brabant.

"Het Orchideeënweitje" (0,35 ha) werd door de Natuurpunt-afdeling van Opwijk in 1995 aangekocht als een perceeltje hooiland. Door maaibeheer wordt de bodem schraal gehouden, wat de plantenrijkdom ten goede komt. Op die manier tracht men o.a. de Brede en Gevlekte orchissen die hier tot voor een paar decennia voorkwamen opnieuw een kans te geven.

Op deze wandeling is het de bedoeling om natuurliefhebbers in te leiden tot de verbazende wereld van de insecten. Iedereen is welkom!

Afspraak: om 14u00 in Broevink, Kapenbergweg, tgo het tunneltje onder de spoorweg (dus thv Info-paneel van Natuurpunt)

Meebrengen: als je dat hebt: potjes, boeken, insectennetjes, etc.

Info: Frans Arijs, arijs.colen@skynet.be


Zondag 7 juli: Insecten in het Kravaalbos

Organisatie: Regionale Insectenwerkgroep Voelspriet

Het Kravaalbos is gelegen op de grens van onze regio, tussen drie gemeenten Mazenzele-Opwijk, Meldert en  Asse. We doen er een wandeling op zoek naar insecten.

Het Kravaalbos is een van de laatste bossen uit het vroegere Kolenwoud, een restant zoals het Zoniënwoud en het Hallerbos. Hoewel de oppervlakte eerder beperkt is (80 ha) en het bomenbestand op dat van een jong bos lijkt, ligt dit authentieke bos als een anker vast in de streek. Het hart van de abdij van Affligem, de Onze-Lievevrouw-Kathedraal van Antwerpen, de oude klokken van de kerk van Mazenzele, de huizekens in Meldert,…: dit alles en nog zo veel meer, heeft zijn bestaan te danken aan “het Kravaal”. Wat dit precies betekent, wordt u duidelijk gemaakt tijdens onze uitstap...Het huidige bos dat zich nu al enkele decennia lang herstelt van zijn van oorlogse kaalslag, zijn vroegere plukpartijen en ontginningen, biedt ons als wandelaar of natuurverkenner nog planten uit de oorspronkelijke vegetatie als valse salie, lijsterbes, dalkruid, geiteblad, lelietje-van-dalen, bosanemoon... Samen met de recente ontwikkelingen is dit een ideaal decor om een insectenrijke namiddag te kunnen beleven. 

Afspraak: 14u, tegenover de Bed and Breakfast “De Kleine Deugd”, Lepelstraat 10, Mazenzele (Opwijk)

Meebrengen: potjes, boeken, insectennetjes, etc.

Info: Philippe Cattelain, ph_cattelain@hotmail.com, Frans Arijs, arijs.colen@skynet.be


Zondag 4 augustus: Vlinder- en insectenwandeling in Marselaer

Organisatie: Regionale Insectenwerkgroep Voelspriet

Het eerste weekend van augustus organiseert Natuurpunt voor de zevende keer de nationale tuinvlindertelling ‘vlinder mee’. Insectenwerkgroep Voelspriet sluit hier enigszins op aan door een wandeling te voorzien in het natuurreservaat Marselaer te Malderen. Bij zonnig weer zullen er zeker vlinders rondfladderen, maar naar goede gewoonte worden ook andere insecten niet vergeten. Tijdens de wandeling zullen we de aanwezige soorten in het natuurgebied observeren, determineren en inventariseren. Naast het verzamelen van gegevens over de toestand van de insectenfauna, is dit ook een ideaal moment om de verschillende soorten te leren herkennen. Het bijhouden van verspreidingsgegevens is een hulpmiddel om de natuur beter te beheren en te beschermen.       

Iedereen met interesse voor insecten is welkom.

Afspraak: om 14 u op de parking van voormalige taverne Lomast, Marselaerdreef 6 (Waterwinningsstraat) te Malderen.

Meebrengen: eventueel vlindernetje, potjes (om vangst te bekijken), insecten-veldgidsen.

Info: Eric Daelemans, eric.daelemans@telenet.be, 0488 26 42 73


Zaterdag 24 augustus 2013: Sprinkhanen in Denderbellebroek

Organisatie: Regionale Insectenwerkgroep Voelspriet

Samen met  de specialisten van de sprinkhanenwerkgroep Saltabel gaan we op zoek naar sprinkhanen in de hooilanden en   bossen van Denderbellebroek.

Afspraak:  Kerk Denderbelle , Dorp 26, 9280 Denderbelle om 10.00 u. Mogelijkheid om in de namiddag aan te sluiten , zelfde afspraakpunt om 13.30 u.  

Meebrengen: loupe, insectennet, determinatiegids.

Info: Luc Verhelst, luc.verhelst1@telenet.be, tel 052/412121 of 0473/541146


Comments