Schriekbos

Het Schriekbos

Dit bosperceel werd door onze afdeling aangekocht in 2004

Conservator: Marc Aerts, Eikendreef 83 te 9255 Buggenhout, 052/33.02.42, marc.aerts1@skynet.be

 Zie ook: Boomplantdag

Mag ik mij even voorstellen…

Ze noemen mij het "Schrieckbosje". Met mijn oppervlakte van amper 90 are vertegenwoordig ik een klein deeltje van de mooie vallei van de Opdorpse beek. U kunt mij vinden in het noordelijkste hoekje van "De Roest" in Buggenhout. Jarenlang werd ik beheerd door de jagers van de "Wildbeheereenheid Klaverbeek" en nu ben ik terechtgekomen bij "Natuurpunt".

Al zeg ik het zelf, ik ben een kleine oase van rust en stilte, een beschermende buffer tussen de drukke provinciale baan en de vallei. Omringd door akkers en weiden ben ik een schakel in de verbindingswegen voor reizende planten en dieren.

Bij mij kunnen ze even uitblazen.

Op een koude zaterdagmorgen - de aarde dampte in de eerste stralen van een laaghangende herfstzon - kreeg ik bezoek. De mensen die mij voortaan zullen bijstaan in mijn belangrijke taak van beschermer van de biodiversiteit, kwamen eventjes kennismaken.

Het was liefde op het eerste gezicht. Hun verkennende tocht stelde hen heel tevreden. Ze waren enthousiast over de aanwezigheid van het kleine Goudhaantje. De Spork of Vuilboom bracht hen eventjes op een dwaalspoor. Wat staartveren en gele poten met scherpe klauwen maakten de spoorzoeker in hen wakker. De oude eiken en de majestueuze Ruwe Berk wekten hun bewondering. Ik denk dat het wel zal klikken tussen ons.

 

Schriekstraat (Zijstraat van Provincialebaan)

Deze straat, die begint tegenover de afslag voor de Brielstraat en eindigt juist voor het nummer 212 langs de Provincialebaan, volgt voor het grootste gedeelte van haar lengte een tracé nagenoeg evenwijdig met de Provincialebaan. Zij behoort, zelfs onder deze naam, tot de oudste straten van Buggenhout. We vonden haar dan ook reeds vermeld in het landboek van 1690.

Ooit was de weg een deel van de heerweg van Aalst naar Mechelen en werd hij ook druk gebruikt om zich van schriekstraat.gif (3899 bytes)Baasrode of Briel in de richting van Opdorp of Lippelo te begeven. Het was pas na het in gebruik nemen van de provinciale steenweg - ingehuldigd in 1829 - dat men zich niet meer om de Schriekstraat bekommerde. In de gemeenteraadszitting van 5 september 1870 oordeelde men zelfs dat de Schriekstraat breder was dan er werd bepaald bij wetten en reglementen, wat hinderend was om ze goed rond te leggen. Het was toen dat men ook besloot over de totale lengte van de straat (ongeveer 830 m) een strook grond af te staan aan de eigenaars van de aanliggende percelen. Een gebrek aan bebouwing zorgde er later voor dat de naam Schriekstraat in onbruik geraakte.

De Schriekstraat begrensde aanvankelijk de Schriekbossen. Dat toponiem komt al voor in een oorkonde uit 1125, waarin de Graaf van Aarschot zijn bezittingen te Buggenhout aan de abdij van Affligem schonk. Een dergelijke vermelding wijst alleszins op het belang dat destijds aan die zone werd gehecht. In 1690 was dat bosgebied ten zuiden van de Schriekstraat reeds grotendeels ontgonnen en verkaveld in percelen die met namen als Schriek, Schriekweg, Hoogen Schriek, Schriekbosch en Donckere Schriek van elkaar werden onderscheiden.

Om volledig te zijn moeten we hier vermelden dat de Schriekstraat na ongeveer 120 m een haakse bocht naar links maakt. In de verlenging van dit gedeelte, en dus verder naar het zuiden, was er in 1690 reeds een voetweg naar het dorp, die Brielweg werd genoemd, met na circa 300 m een aftakking richting Heuvel, welke doorgaans als Brabantsbaantje was gekend. Hoewel deze voetweg in een periode dat men te Buggenhout nog geen verharde straten kende een verbindingsweg was tussen het dorp (en Heuvel) met de Ouden Briel, blijven we de weg beschouwen als een aftakking van de Schriekstraat, waarvan het voorste gedeelte allicht gemakkelijker zal in aanmerking worden genomen voor bijkomende bebouwing. De naam Brielweg zou overigens verwarring kunnen veroorzaken met de reeds bestaande Brielstraat.

Door de naam Schriekstraat te weerhouden herwaardeert men niet alleen een zeer oude weg, maar worden bovendien herinneringen opgeroepen aan een omgeving waaraan bijna negen eeuwen geleden een uitzonderlijk belang werd gehecht.

(Info Heemkring Ter Palen Buggenhout)

Comments