Poelbos

Infofiche Poelbos 

  • Provincie: Oost-Vlaanderen

  • Oppervlakte huur: 0,5889 ha

  • Start project: 2001

  • Vermeld "projectnummer 6124" bij elke gift voor dit natuurgebied (293-0212075-88). Vanaf € 30 wordt een fiscaal attest afgeleverd.

  • Gemeente: Lebbeke

  • Afdeling: ‘sHeerenbosch

  • Conservator: Chris De Bock, Baasrodestraat 146 te 9280 Lebbeke 052/41 58 12 c.debock@nirond.be


Het Poelbos op de grens tussen Lebbeke en Buggenhout is zo'n 9 ha groot. De Poelbeek loopt door het bos. Deze beek is ook de reden dat er daar een bos staat: Het bos werd er aangeplant omdat de grond ongeschikt was voor de landbouw, wegens te drassig.

59 a van het bos is in beheer genomen door Natuurpunt 'sHeerenbosch en dit sedert 1992. In het Lebbeke GNOP (Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan) is wel in een uitbreiding van het reservaat voorzien.

Voornamelijk Eik en Canadapopulier zijn er aanwezig.

Bosuil en Buizerd zijn er broedvogels.

Standvogels: Bonte Specht, Groene Specht, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Koolmees, Pimpelmees, Ringmus, Roodborstje, Spreeuw, Waterhoen, Vink, Wilde Eend, Winterkoning, Zanglijster, Merel, Huismus, Kauw, Blauwe Reiger, Kraai, Gaai.

Comments