Natuurpad Wieze

Deze webpagina heeft het over het natuurpad te Wieze, onze afdeling heeft ook nog een natuurpad uitgestippeld te Vlassenbroek (zie aldaar).  Ook Buggenhoutbos heeft een natuurleerpad (momenteel wordt dit herwerkt zie Buggenhoutbos)

 

tekening Piet De Ridder
(klik voor een groter exemplaar!)

Voorstelling Natuurpad “Oude Dender”


 Er is weinig voor nodig om van een natuurexcursie een verrassende, avontuurlijke, speelse én actieve gebeurtenis te maken.

Anders dan het onderwijzen van natuur in de klas, wordt het natuurpad een interessant avontuur als men

  • het specifieke, het eigene van de omgeving ontdekt door waar te nemen met alle zintuigen

  • allerlei ervaringen opdoet en “verwondering” belangrijker vindt dan   “verklaring”

  • aan den lijve ondervindt dat de natuur heel intens aanwezig is

  • zich open stelt voor de omgeving

 Blijf NIET van alles af, maar kom aan alles aan!

Ruik, proef, luister, kijk,

VOEL de natuur!


Het natuurpad “Oude Dender”

 Vooraf

Het natuurpad “Oude Dender” is een actiepunt uit het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP). De natuurvereniging De Wielewaal afdeling ‘sHeerenbosch (ondertussen Natuurpunt vzw) was bereid om dit natuurpad te ontwerpen.broekbos - foto Marc Van Haver

In feite is dit natuurpad een logisch gevolg van het Natuureducatieproject Lebbeke dat in 1991 werd opgestart i.s.m. het Wereldnatuurfonds (WWF) en waarin het Poelenproject en het Educatieve Reservaat als leidraad diende bij de maandelijkse schoolbezoeken.

Anno 2001 wordt aan het natuureducatieproject deelgenomen door alle scholen uit Lebbeke, intensief of sporadisch.

 1. Het traject

Om verschillende redenen werd het traject “oude Dender” Wieze gekozen:

  • de aanwezigheid van de rivier de Dender
  • de oude waterweg “Oude Dender” met vele soorten waterplanten en waterfauna
  • de verscheidenheid van bomen in het kasteelpark
  • de rustige wegen omzoomd met rijen knotwilgen
  • stroken nieuw en ouder bos
  • ijskelder (kan niet worden betreden)


 

Kasteeldomein - foto Marc Van Haver


 

Overal grachten - hier met houtkant - foto Marc Van Haver


 

Knotbomenrij - foto Marc Van Haver


 

des winters als het regent, dan zijn de paadjes nat - foto Marc Van Haver


 

 

2. De trajectbeschrijving

Naast een beschrijving van de natuurwaarden wordt ook de historische achtergrond van dit gebied belicht.

3. Een doe-pad

Het pad is geschikt om zelf de natuur te gaan ontdekken. Wie een ietsje meer wil, kan beroep doen op een natuurgids. Speciaal voor kinderen evenwel werden 30 doe-activiteiten uitgekozen of gecreëerd.

Deze zijn ontstaan uit het toetsen van de vakliteratuur (bibliotheek Provinciaal Educ. Centrum De Kaaihoeve) aan de praktische voorbeelden uit cursussen “Natuurouders” en “Docent Natuurouders” (een samenwerking De Kaaihoeve en het Centrum voor Natuureducatie CVN).

4. Opening van het pad

T.g.v. de Dag van de Aarde werd op 22 april 2001 het natuurpad voor open verklaard. Van 14u tot 15u vertrokken 8 wandelingen onder begeleiding van natuurgidsen om aan iedere geïnteresseerde de kans te geven van het pad te ontdekken. Poppenkast Suikerbol bracht een opvoering van een poppentheaterstuk dat speciaal voor de gelegenheid geschreven werd.


Het natuurpad praktisch

De afstand van het natuurpad bedraagt zo'n 3 km.
De startplaats bevindt zich aan de plattegrondskaart naast de kerk van Wieze, richting Dender. Het pad loopt deels over verharde, deels over onverharde polderwegels.

Nuttige tips

Gebruik laarzen bij vochtig weer.
Maak gebruik van een verrekijker.
Houd honden aan de leiband.
Laat geen afval achter.


Folder Natuurpad Oude Dender: aan te vragen

op de technische dienst van de gemeente Lebbeke,
Leo Duboisstraat 44, 9280 Lebbeke,
tel. 052/40 91 81. 

en in Taverne Brouwershuis, Wiezeplein 14 te Wieze.


Verdere inlichtingen Natuurpad: Pol Meert, Duivenkeetstraat 12, 9280 Lebbeke, tel. 052/41 18 85 of pol.meert@telenet.be

Een wandeling langs het Natuurpad kan gecombineerd worden met een bezoek aan het natuurreservaat ‘Den  Wiestermeersch’ gelegen op 500 m van het pad.

Wie opteert voor een begeleide wandeling met natuurgids kan contact opnemen met

          Gustaaf Van Gucht, Kasteelstraat 206 te 9255 Buggenhout 052/33.44.56 gustaaf.vangucht@telenet.be

 


Enkele foto's van de Oude Dender, waar het Natuurleerpad voorbijkomt. Klik op de foto voor originele grootte (foto's François Van den Broeck)

       


Plan

Subpagina''s (1): voorblad
Comments