Buggenhoutbos

DOMEINBOS BUGGENHOUTBOS


Alhoewel het Buggenhoutbos volledig in beheer is door de Vlaamse overheid (afdeling Bos en Groen) vormt het als bos- en natuurgebied  voor Natuurpunt 'sHeerenbosch een belangrijkste groene pijler in haar werkingsgebied.

Niet voor niets koos 26 jaar geleden onze Natuurpuntafdeling 's Heerenbosch als naam voor de afdeling. 'sHeerenbosch was immers vroeger de naam van het Buggenhoutbos, zie tekst verder.


Historiek Buggenhoutbos

In de 12de eeuw behoort Buggenhoutbos tot het 1000 ha groot "Beuckenhoudt", het grote woud waaraan de gemeente Buggenhout haar naam ontleent.

Ongetwijfeld was de Beuk toen koning in het bos. Nu delen Wintereik en Beuk de heerschappij.

Beuk
Fagus sylvatica

Wintereik
Quercus petraea L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens WO I vermindert de bosoppervlakte van 400 ha tot 160 ha. Grote delen worden omgezet naar landbouwgrond na kaalkapping tijdens de bezetting. In 1933 koopt de Belgische Staat de resterende 140 ha bos, meteen ook het einde van de bosvernietiging.

Het domein is nu eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt beheerd door de afdeling Bos en Groen van AMINAL. Het domeinbos heeft een oppervlakte van 157 ha.


Wandeling langsheen het bosbiotoop

De oude beukenbestanden dateren van 1850. Ze zijn schaduwrijk en geven een lichtzure humus. De onderbegroeiing  is er schraal. Toch vind je in het voorjaar groepjes Dalkruid en Lelietjes-van-dalen, het zgn. Meiklokje. De Bosuil roest zijn dag in de zware beukenkruinen.

Dalkruid

Maianthemum bifolium

klik voor ware grootte

 

 

 

Het gemengde loofbos met Wintereik herbergt meer variatie. Meer licht en betere humus zorgen voor een typische etagebouw: boomlaag, struiklaag, kruidlaag, moslaag.  Nergens in Vlaanderen is de Wintereik zo goed vertegenwoordigd als hier in Buggenhoutbos. In het voorjaar ontdek je Bosanemoon en Gele dovenetel, in de zomer Valse Salie en verschillende varensoorten. Het zijn alle typische "oude-bosplanten", getuigen van een eeuwenoude bosbodem. De variatie aan paddestoelen in het najaar is indrukwekkend: amanieten, bovisten, boleten, tot de zeldzame Gekraagde aardster.  

foto: Gekraagde aardster-Geastrum triplex

Broedvogels als Buizerd, Sperwer, Wielewaal, Boomklever en Zwarte specht wijzen op een vrij intact, stabiel en gevarieerd bosecosysteem.

Het oostelijke bosgedeelte ligt in de vallei van de Hollebeek, een sterk meanderende gracht, gevoed door oppervlaktewater uit de omgeving. Hier tref je de zeldzame Vuursalamander aan, Buggenhoutbos is de meest noordelijke limietregio van deze salamandersoort in België.
(Salamandra  salamandra
klik voor groter (191 kB)
- fot
o:Arie van der Meijden)

De Henneput, de grootste waterpartij, is een aantrekkingspool voor zowat alle dieren, paaiplaats voor padden en kikkers in het voorjaar, moment van verpozing voor menig wandelaar.


Bosbeheer

Het bosbeheer streeft naar een stabiel bosecosysteem. Rekening houdend met klimaat en bodem is dit het gemengd loofbos met dominantie van eik en in mindere mate Beuk. Bijmenging met andere inheemse boom- en struiksoorten, het behoud van zeer oude bomen en een gepast aandeel dood hout zijn enkele van de maatregelen die worden genomen om de biodiversiteit te verhogen.

Om de 12 jaar wordt eenzelfde perceel behandeld:  dunning, kapping, eventueel heraanplanting. Het bos heeft daarbij nog steeds een functie als leverancier van gewaardeerd inlands hout.

Het wintereikenbestand is erkend als zaadbestand. Bij een goed eikeljaar worden de eikels geoogst en in kwekerijen opgekweekt tot bosplantsoen "appellation contrôlée Buggenhoutbos". 


Een bos staat niet alleen

Het landbouwlandschap rondom het Buggenhoutse bos vormt een belangrijke bufferzone tegenover allerlei externe invloeden.

Toch vestigden zich vroeger een aantal industriële bedrijven aan de rand van het bos, toen nog gronden van mindere waarde.

Door bosuitbreiding aan de periferie kan de waarde van het huidige domeinbos beter worden gevrijwaard.


Passieve recreatie

In Buggenhoutbos kan je wandelen en fietsen op alle daartoe aangeduide wegen. Een bezoek aan het arboretum is een aanrader: een verscheidenheid aan houtachtige gewassen, zoals ze in Buggenhoutbos voorkomen, groeit hier binnen "handbereik".

Plukken van planten, ook paddestoelen, is echter niet toegelaten. Uit respect en omwille van hun bescherming laten we ze ongemoeid.

Sporten kan in de omgeving van de "Konijnenberg": fit-o-meter en loopcircuits  zijn hier gesitueerd Een 5 ha grote speelzone wordt voor de jeugd  voorbehouden.


Informatie

Hoe komt u er?

Bijna op het punt waar Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant elkaar raken, ligt Buggenhoutbos.

Vanuit Dendermonde (E17, uitrit12) volgt u de N17 tot Baasrode, iets verderop staan wegwijzers naar Buggenhout. Voor het bos houdt u in het dorp richting Merchtem aan.

Vanaf Brussel de A12, afrit Meise, via Wolvertem, Merchtem richting Buggenhout, even voorbij Merchtem kom je langs Buggenhoutbos.

Openbaar vervoer: het station van Buggenhout ligt op ongeveer 2 km ten noorden van het bos. De buslijn 53 Dendermonde-Brussel heeft een halte bij de boskapel.

Boswandelingen

  • 4 uitgestippelde wandelingen vertrekkende aan de plattegrond bij de boskapel (Kasteelstraat)

  • excursie met boswachter of natuurgids voor groepen op aanvraag (zie info)

Info

Boswachterij Buggenhout: 052/33 44 56 of e-mail gustaaf.vangucht@telenet.be

Houtvesterij Gent: 09/265 45 85