x2016-09-24 Daguitstap Schulensbroek en het Vinne

In deze bloemrijke graslanden doorsneden met grachten, rietkragen, knotwilgen en meidoornhagen voelen zich ook vele vogels thuis zoals de grote zilverreiger, de ijsvogel, de boompieper en de putter.

Het Vinne is een 130 ha groot natuurdomein van de provincie Vlaams-Brabant. Het open water met moerasbegroeiing vormt een nieuwe thuis voor vogels zoals de oeverloper, de bonte strandloper, de geoorde fuut.
Wandelwegen, knuppelpaden, schuilhutten, vogelkijkhutten, kijktorens en infoborden maken een wandeling nog boeiender en aangenamer.
Vertrek: 8u00 - Administratief Centrum Lebbeke,
afstand 230 km, eigen vervoer (kostendelend 0,05€/km),
meebrengen: picknick, verrekijker, telescoop, aangepaste kledij en schoeisel.
Meer info:
Karl Van Lierde - karl.van.lierde@gmail.com
Comments