x2016-04-10bis Fietstocht Belle Sas overgang

Er zijn plannen voor de vernieuwing van de sluis op de Dender te Mespelare-Denderbelle. Het is echter onduidelijk of daarbij ook een oversteek voor voetgangers en fietsers zal voorzien worden. Waterwegen & Zeekanaal NV ziet zo’n oversteek niet zitten omdat dit niet veilig zou zijn en verkiest daarom een brug. Maar de Vlaamse overheid stelt nu als voorwaarde dat de betrokken gemeenten (Dendermonde en Lebbeke) dit zouden moeten financieren.

Daar kunnen de beide gemeenteraden niet mee akkoord gaan. Het beheer van de Dender, inclusief de oeververbindingen, is immers een Vlaamse bevoegdheid en moet dan ook door Vlaanderen betaald worden. De kost mag niet afgeschoven worden naar de lokale besturen, die het op financieel vlak reeds erg moeilijk hebben!

Om dit standpunt in de verf te zetten roepen de gemeenteraden van Dendermonde en Lebbeke iedereen op om deel te nemen aan een symbolische fietsactie op zondag 10 april 2016. Vertrek om 14.30 u. aan het stadhuis van Dendermonde (gelijktijdig ook aan het gemeentehuis van Lebbeke). Bij aankomst aan de sluis om 15 u. is er animatie voorzien en kunnen de deelnemers een drankje nuttigen. Er is ook gelegenheid om tussen 15 en 17 u. de archeologische vondsten in het kerkje van Mespelare te bezoeken (toelichting door stadsgidsen).
Comments