x2016-03-26 Samen voor een betere natuur in Lebbeke – Verkoop nestkasten en insectenhotelletjes

Samen voor een betere natuur in Lebbeke – Verkoop nestkasten en insectenhotelletjes

Het is bekend: door de toenemende verstedelijking en het gebrek aan kwaliteitsvolle open ruimte hebben diverse diersoorten het steeds moeilijker in Vlaanderen. En dus ook in Lebbeke.
Daarom is het belangrijk hen zoveel mogelijk te helpen om hun soortenaantallen op peil te houden. Een aangepast integratiebeleid, zeg maar…

Daarom organiseert Natuurpunt ’s Heerenbosch, samen met het gemeentebestuur en de milieuraad een verkoop van diverse types nestkastjes en insectenhotelletjes.

Wat?

  • nestkasten voor koolmees en pimpelmees (10 €);
  • nestkasten van het brievenbustype voor roodborst, mus, roodstaart,… (10€);
  • nestkasten voor steenuil (20€);
  • kunstnesten voor huiszwaluw (15€);
  • voedertafels om onze standvogels en wintergasten de winter door te helpen (15€);
  • (kleine) insectenhotelletjes (14€);
  • nestkasten voor vleermuizen (20€).

Waar & wanneer?
- Wieze, Pastorie:                           zaterdag 12 maart 2016 van 10u tot 12u;
- Denderbelle, De Brouwerij:          zaterdag 19 maart 2016 van 10u tot 12u;
- Lebbeke, CC Biekorf:                   zaterdag 26 maart 2016 van 10u tot 12u.

Ben je op zoek naar een of andere specifieke nestkast? Dan kan je ook op een van deze verkoopdagen terecht. We bekijken dan of en hoe we aan je verzoek tegemoet kunnen komen.

Met de opbrengst van de verkoop wordt een aantal nestkasten geschonken aan scholen, rusthuizen, OCMW, … .

Voor meer info kan je terecht bij de milieudienst via milieudienst@lebbeke.be of 052/46 82 47 of Josse De Vos - josse.devos@telenet.be

Graag tot dan!

In een van de volgende maanden mag u ook informatie verwachten over later geplande activiteiten ter versterking van de biodiversiteit in de woonkernen:
- najaar 2016:              behaag-actie
- voorjaar 2017             paddenoverzet Rooien/Langeroot
- voorjaar 2017:            Natuurpunt-cursus ‘Natuur in je tuin’


Steenuilkast                                                                                                    Vleermuizenkast

Comments