x2015-08-23 Sprinkhanen in Denderbellebroek

Zondag 23 augustus 2015: Sprinkhanen in Denderbellebroek

In 2013 deden we al eens een sprinkhaneninventarisatie in het gebied, maar bij slechtere weersomstandigheden. Deze keer zijn de weergoden ons hopelijk beter gezind! We willen het zoekgebied afstemmen op de biotoopvereisten van de Moerassprinkhaan. In het werkingsgebied van Voelspriet (zie http://iwgvoelspriet.waarnemingen.be/area_map_v2.php) werd deze soort nog niet gevonden. De Moerassprinkhaan komt wel voor aan de overkant van de Schelde, maar in het werkingsgebied wordt er misschien te weinig op gelet. Deze veldsprinkhaan is vooral te vinden in niet te intensief beheerd (enigszins ruig), vochtig tot nat grasland zoals zeggeschraalland, dottergrasland, en overgangen naar moerasspirearuigtes. We zullen enkele van deze percelen bezoeken in Denderbellebroek en we inventariseren er zoveel mogelijk sprinkhaansoorten.
Doelgroep: wil je bijdragen aan de inventarisatie van dit gebied, kom dan zeker af!
Afspraak: om 13u30 aan het Pompstation in de Steenkouterbaan te Denderbelle-Lebbeke (coördinaten in Google Maps: 51.008518,4.090776). Opgelet: Steenkouterbaan inrijden vanaf het noorden (Hogebrug-Denderbellestraat).
Meebrengen: boeken, net, eventueel een bat-detector, fototoestel.
Info: Floris Vanderhaeghe (floris.vanderhaeghe@gmail.com, 0491/35.10.98) of Luc Verhelst (luc.verhelst1@telenet.be)
Activiteit in samenwerking met sprinkhanenwerkgroep SALTABEL http://www.saltabel.org/

foto: "Stethophyma grossum m 11441" by G.-U. Tolkiehn - Eigen werk. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stethophyma_grossum_m_11441.jpg#/media/File:Stethophyma_grossum_m_11441.jpg
Comments