x2015-02 Paddenoverzet Opdorp

Jaarlijkse Paddenoverzet in Opdorp Buggenhout vanaf 31/01/2015


Het wordt een mooie traditie in de Damstraat waar nu al enkele jaren door Natuurpunt (I.s.m. de Gemeentelijke Adviesraad Milieu en Natuur) een paddenoverzet wordt georganiseerd.

OPROEP:

Het plaatsen van schermen en ingraven van emmers' gaat door in de Damstraat te Opdorp op zaterdag 9 januari om 9 uur ter hoogte van het voetbalterrein van 'De Rangers'.

Indien er voldoende helpers aanwezig zijn, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bermen vrij te maken van zwerfvuil.

Bij het afbreken van de schermen (in april) zou dan weer gecontroleerd worden op zwerfvuil, zodat we een idee hebben van de graad van vervuiling in deze straat!

Er zal tijdens de activiteit politietoezicht zijn op het respecteren van de tijdelijke zone 30.


Info: Luc Verhelst, verhelstluc@gmail.com , 0478/073979
Comments