2017-03-11 Werken in Buggenhoutse reservaten

Planning  beheerswerkdagen  in de verschillende reservaten

° Het programma hieronder kan steeds aangepast worden volgens de noodwendigheid. Indien mogelijk en interessant proberen we de buurt te betrekken bij de werkdagen.

Conservators/contact

Algemene coordinatie: Pol en Karel(zie hieronder voor contact gegevens)

Meerschbos en Schriekbos: Karel Albrecht  karel.albrecht62@gmail.com

Schriekweide: Luc Verhelst  verhelstluc@gmail.com

Diepmere: Pol Bieseman  paul.bieseman@skynet.be

Doorselaer: Jef Dierickx  dierickx.lambrecht@telenet.be

Kies voor een gezonde fysieke ontspanning in open lucht en doe mee met de ‘Beheerswerken in de Buggenhoutse Reservaten’

Meebrengen: stevig schoeisel, werkhandschoenen. De aard van het werk hangt af van de omstandigheden: bomen en struiken aanplanten, beplantingen die overgroeid zijn vrijstellen, een stuk kruidenlaag maaien en afvoeren, wandelpad vrijmaken, nestkasten ophangen of reinigen, draadafsluiting herstellen, wat sluikstort opruimen, overhangende takken snoeien, enz.
Het werkmaterieel is voorhanden en we zorgen steeds voor een hapje en een drankje.
Ontspannend werken, goed voor lijf en geest, ieder op zijn of haar ritme en mogelijkheden. Maar alle hulp is meer dan welkom, zowel jong als oud, als dame of heer.

2017

 • Zat 14 jan Paddenoverzet Damstraat paddenafsluiting plaatsen
 • Zat 4 feb Bosaanplanting Doorselaer van 9 tot 12u. Afspraak Kalkenstraat huis nr 154.
 • Zat 11 maa Meerschbos: bosrand vrijstellen t.h.v. afsluiting weiland
 • Zond 26 maa Plantenmarkt Opdorp. Voorlopig nog geen initiatief.
 • Zat 8 apr Paddenoverzet Damstraat schermen opruimen
 • Zat 13 mei Dries Opdorp nestkasten controle en ringwerk
 • Zat 10 jun Schriekweide maaien en hooien helft perceel
 • Zat 8 jul Diepmere distels maaien en wandelpad vrijmaken
 • Zat 12 aug Schriekbos perceelsrand onderhouden, wandelpad vrijmaken, Amerik. vogelkers ruimen
 • Zat 9 sep Schriekweide 2de maal maaien en hooien
 • Zat 14 okt Doorselaer jonge aanplant een eerste maal vrijstellen
 • Zat 11 nov  Dries Opdorp nestkasten repareren en reinigen
 • Zat 9 dec Doorselaer vrijstellen aanplanting


3 activiteiten die we speciaal in de kijker zetten om een ruimer publiek te bereiken:

° de Paddenoverzet in feb,

° het Maaien en hooien in schriekwei op 10 juni,
Comments