xx2012-02-XX Beheer Schrieken Buggenhout

zaterdag 11 februari 2012 UITGESTELD

 

Beheerswerken reservaat Schrieken Buggenhout

Voormiddag 

Bijeenkomst: 9u30 aan de Provinciale baan t.h.v. de Schriekstraat (dit is de overkant van de Brielstraat en Kuitelgem waar o.a. warenhuis Okay is gevestigd. Parkeergelegenhied langsheen de Prov. Baan. Met de fiets bereikbaar via de Diepmeerstraat en de Schriekstraat: inslaan t.h.v. Jo’s Sport)

Einde 12u

Het reservaat ligt langsheen de Schriekbaan.

Overhangende takken hinderen het verkeer op deze betonnen ruilverkavelingsbaan. En dus snoeien we hier om de 2 jaar en maaien we de randvegetatie.

Meebrengen: werkhandschoenen, zo mogelijk zeis, haagscheer, riek.

Leiding: Karel Albrecht (verakarel@hotmail.com)

Comments