หน้าแรกผลงาน VDO Presenation กิจกรรมชาวค่าย ICT


กลุ่มสีฟ้า 1

วิดีโอ YouTube


กลุ่มสีฟ้า 2

วิดีโอ YouTube


กลุ่มสีแดง 1

วิดีโอ YouTube


 

กลุ่มสีแดง 2

วิดีโอ YouTube


แบบสอบถามความพึงพอใจค่าย

ประมวลภาพค่าย (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
Comments