Entrada

En el currículum de batxillerat oferim a tots els alumnes la matèria tipificada Estada a l'empresa.

Es tracta d’una matèria que s’imparteix de manera diferent a l’habitual ja que, com la seva denominació indica, es fa en una empresa. Per les seves característiques creiem que es tracta d’una matèria que pot resultar molt útil als nostres alumnes.