ONS ONDERWIJS

Het Northgo College biedt kwalitatief goed onderwijs aan op mavo, havo en vwo-niveau. 
Naast moderne en resultaatgerichte lessen hebben wij verschillende excellentieprogramma’s. Op die manier is op alle niveau's en in alle jaarlagen verdieping en verbreding van het lesprogramma mogelijk. 

Eenjarige brugklas

In de eenjarige brugklas zitten de leerlingen bij elkaar in:

  • aparte mavo klassen
  • gecombineerde mavo/havo klassen
  • gecombineerde havo/vwo klassen
  • aparte vwo klassen
Wij willen de leerlingen zo snel mogelijk op het juist niveau les geven. In de loop van het brugjaar wordt bekeken waar de leerling in de tweede klas zal zitten: 
in een mavo-klas, een havo-klas of een vwo-klas.
Technasium

In de eerste drie jaren havo en vwo wordt het vak Onderzoeken en Ontwerpen aangeboden in het technasiumprogramma. Daarna kan het vak als examenvak gekozen worden. 

Meer lezen over technasium? Technasium op het Northgo College

Op de mavo krijgen de leerlingen het vak Technologie en Toepassing (T&T). 
Het is belangrijk dat de keuze voor technisch georiënteerde beroepsopleidingen gestimuleerd wordt. Met dit speciale technologieprogramma, dat geschreven is voor de mavo, maken de leerlingen kennis met het bedrijfsleven en voeren zij praktijkgerichte opdrachten uit.


Cambridge English, Goethe en Delff, Spaanse taal

Vanaf de brugklas kan op alle niveau's Cambridge English gevolgd worden. In de bovenbouw kan toegewerkt worden naar de internationaal erkende certificaten Cambridge, Goethe of Delf Scolaire. 
In de bovenbouw kan gekozen worden voor het schoolexamenvak Spaans. 

Havistencompetent

De leerlingen op de havo volgen in de derde, vierde en vijfde klas het lesprogramma 'Havistencompetent'.  
Dit is een landelijk ontwikkeld, intensief programma waarbij zij een werkhouding aanleren en vaardigheden opdoen die op een hoger beroepsopleiding noodzakelijk zijn.
Door middel van dit lesprogramma krijgen de leerlingen ook beter zicht op de eigen capaciteiten en interesses. Op die manier worden zij geholpen bij hun profielkeuze en hun keuze van een vervolgopleiding. 
Mede dankzij Havistencompetent behalen de leerlingen betere scores op het HBO en verlaten zij minder vaak voortijdig de gekozen opleiding. 

Voor meer informatie: http://www.havistencompetent.nl/

Pluslessen

Naast de reguliere lessen is er een plusuren-programma. Zo zijn er pluslessen filosofie, muziek en robotica. Leerlingen worden door de vakdocenten uitgenodigd om deel te nemen aan de pluslessen.

Projectonderwijs en excellentiewedstrijden

In een aantal jaarlagen wordt vakoverstijgend projectonderwijs aangeboden. Zo zijn er economische en bètageoriënteerde projecten. A Place en Space, CSI Noordwijk en de bedrijfssimulatieweek zijn hier goede voorbeelden van. 

Daarnaast faciliteren en stimuleren wij deelname aan scholierenwedstrijden op het gebied van economie (Conjunctuurbekerstrijd), debating (Op weg naar het Lagerhuis), techniek (robotica) en landelijke profielwerkstukwedstrijden.