Bestuurscode, statuten, reglementen

Bestuur en schoolleiding

Het Bestuur van het Northgo College bestaat uit de heer J. van der Plas en de heer M.J.A. Janssen. Het Bestuur is tevens schoolleiding. 
Om uitwerking te geven aan een belangrijk beginsel van goed bestuur, is het bestuur van de school en het toezicht daar op gescheiden. De Raad van Toezicht ziet er op toe of het Bestuur zijn taak goed uitoefent en houdt ook toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De Raad van Toezicht kan het bestuur tevens adviseren en als klankbord dienen. Tenminste vijf keer per jaar vergaderen het Bestuur en de Raad van Toezicht met elkaar. De namen en adressen van de leden van de Raad van Toezicht staan in de schoolgids.
Ċ
Hildegard Harens - Treur,
14 apr. 2017 00:28
Ċ
Hildegard Harens - Treur,
8 mrt. 2016 02:46
Ċ
Jaco van der Molen,
27 aug. 2015 02:17
Ċ
Hildegard Harens - Treur,
16 mrt. 2017 01:51
Comments