Procedures rond absentie

Geplaatst 9 mei 2012 03:27 door Jaco van der Molen   [ 19 jun. 2018 23:07 bijgewerkt ]

Ziek melden

Als uw kind ziek is moet u dit iedere schooldag doorgeven aan de leerlingenadministratie. De ziekmelding is dus voor één dag. Dit kan telefonisch (071-3681840) voor 9:00 uur of per e-mail.
Als u verwacht dat uw kind meerdere dagen ziek thuis is, kunt u dit ook meteen met ons bespreken. Leerlingen worden automatisch beter gemeld.
Als uw kind op school ziek wordt moet hij/zij zich ziek melden bij de leerlingenbalie. Wij bellen u als ouder/verzorger altijd om door te geven dat uw kind ziek naar huis komt. Als wij geen contact met u krijgen, mag de leerling niet van school vertrekken en zullen wij net zo lang proberen u te bereiken tot dat lukt. Het is daarom van belang dat wij de juiste contact gegevens van u hebben zoals telefoonnummer thuis, mobiel nummer en eventueel telefoonnummer op uw werk.

Bezoek aan artsen en specialisten

Afspraken bij huisarts, tandarts, orthodontist en andere specialisten dienen zo veel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden. Wij realiseren ons dat dit niet altijd mogelijk is. Daarom vragen wij u graag van te voren aan ons door te geven als uw kind later op school komt, tussendoor weg is, of eerder weg moet van school. Vooral 's morgens voor aanvang van het eerste les uur is het van belang dat wij weten dat een leerling later is. U kunt voor een heel schooljaar al afspraken aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch, per e-mail of met een briefje of afsprakenkaart van de betreffende specialist.
  • Leerlingen die later komen melden zich aan bij de leerlingenbalie.
  • Leerlingen die tussen de lessen door weg moeten melden zich af en aan.
  • Leerlingen die eerder weg moeten en niet meer terugkomen melden zich af.

Verlof

Bijzonder verlof buiten de schoolvakanties dient aangevraagd te worden via het Verlofformulier. Hieronder valt ook verlof voor het doen van bijvoorbeeld theorie- en/of praktijkexamen voor brommercertificaat of rijbewijs.
Verlof voor bezoek aan open dagen of intake-gesprekken op andere scholen of vervolgopleiding moet ook aangevraagd worden.
Zie hiervoor elders op deze website.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Zie hiervoor het verzuim- en te laat protocol hieronder. 


Ċ
Hildegard Harens - Treur,
30 okt. 2017 03:51