Onderwijs‎ > ‎

Passend Onderwijs

Het systeem van leerlinggebonden financiering (het zgn. ‘rugzakje’) is per 1 augustus 2014 afgeschaft. Het thans beschikbare geld wordt verdeeld vanuit het samenwerkingsverband waarin schoolbesturen  in een regio samenwerken. In het kader van ‘passend onderwijs’ werkt het Northgo College samen in het Samenwerkingsverband VO/SVO Duin- en Bollenstreek. Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan opgesteld waarin is vastgelegd hoe zij het ‘passend onderwijs’ voor elk kind wil realiseren. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel waarin is vastgelegd welke

ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.


Het ondersteuningsprofiel kunt u downloaden via onderstaande link.


Ċ
Hildegard Harens - Treur,
25 jun. 2015 06:32