Onderwijs‎ > ‎

Ondersteuning van de vaklessen en huiswerkbegeleiding

Soms verloopt een schoolloopbaan ongelijkmatig en heeft een leerling extra behoefte aan hulp. Bijvoorbeeld hulp bij het plannen en organiseren van het huiswerk of extra uitleg voor een bepaald schoolvak.
Welke ondersteuning de leerling nodig heeft, is afhankelijk van de situatie.Hieronder is op een rij gezet op welke manier en door wie extra begeleiding gegeven kan worden.


De situatie

ondersteuning door

welke ondersteuning is nodig, hoe lang en waar vindt deze plaats

actie door

kosten

info

1.  De leerling heeft korte extra uitleg nodig of moet stof herhalen

De vakdocent

De ondersteuning vindt plaats in of buiten de les door de vakdocent

de vakdocent met de leerling

Geen kosten voor ouders

Bij de vakdocent

2. De leerling heeft een aantal lessen gemist door bijvoorbeeld ziekte of is gebaat bij een kortdurend traject van ondersteuning in een vak

De ondersteuning wordt geboden door een geselecteerde bovenbouwleerling


Het contact tussen de bovenbouwleerling en de onderbouwleerling* wordt tot stand gebracht via het bureau Toptutors

De ondersteuning is 1x per week en duurt maximaal een maand en vindt plaats op school


Bij grote vraag hebben de kernvakken Engels, wiskunde en Nederlands voorrang

Het versterkt mentorenteam bespreekt de mogelijkheid van deze begeleiding voor de leerling. De coördinator neemt het besluit


Ouders worden door de mentor geïnformeerd.

Geen kosten voor ouders

Bij de mentor

3. De leerling heeft structurele bijles nodig De leerling heeft een achterstand in de leerstof

Oud-leerlingen van het Northgo College geven op school of thuis 1-op-1 bijles aan een leerling. Voor dit traject is meer tijd nodig dan in situatie 2 genoemd.

Deze ondersteuning kan lopen via het bureau ‘Toptutors’**

Ouders nemen zelf contact op met ‘Toptutors’

kosten zijn voor ouders


(€ 15,- p/u)

www.toptutors.nl


4.  De leerling heeft structurele bijles nodig De leerling heeft een achterstand in de lesstof en/of komt tekort op het gebied van studievaardigheden

bijles/huiswerkbegeleiding via externe huiswerkinstituten**

Ouders/verzorgers schakelen een huiswerkinstituut naar keuze in


‘Lyceo’ heeft na schooltijd beschikking over lokalen op het Northgo College

Ouders/verzorgers leggen zelf contact met een huiswerkinstituut

Kosten zijn voor ouders.


Zie websites voor de tarieven.

www.lyceo.nl


l