Om koret

Norske Kammersangere er et kammerkor som har eksistert siden 1994. Vi består av sangere fra det sentrale østlandsområdet. Julia Selina Blank overtok som dirigent og kunstnerisk leder i januar 2018.


Norske Kammersangere
er et vokalt kammerensemble som rendyrker det vokale uttrykk på en kammermusikalsk måte. Korets målsetting er å fremføre musikk på et kunstnerisk høyt nivå.
Repertoaret spenner vidt i epoker og stilarter både innen profan og kirkelig musikk.
I tillegg til å arrangere våre egne konserter samarbeider vi også med symfoniorkestre og storband, og har også bidratt med bakgrunnsvokal på plateinnspilling.

Koret har deltatt i flere nasjonale og internasjonale konkurranser og spilt inn flere egne plater.Vil du være med?

Norske Kammersangere er et inspirerende og utviklende kor å synge i. Kormiljøet er stabilt og godt med medlemmer som har bred korerfaring og gode notekunnskaper. Et medlemskap i Norske Kammersangere betinger at den enkelte har erfaring nok til å kunne jobbe en del på egenhånd. Til gjengjeld vil koret kunne bidra til en musikalsk utvikling for både musikkstudenter og erfarne korsangere.

Se også utlysning på Korforbundets hjemmeside her

For prøvesang, ta kontakt her eller gjerne direkte til:

Ingrid Lundvall, leder.
Meine van der Meulen, nestleder:
mob: 94831551

Øvelseslokale:
 

Vi øver i Festsalen på Oslo Katedralskole på mandager kl. 18.30 - 21.30.


Medlemmer

Undersider (1): Medlemstjenester