Föreningens Startsida

Riktigt bredband till de boende i Nordkroken!

Nordkroken Bredband bygger fibernät till medlemmar inom Nordkroken utanför Kärna i Kungälvs Kommun. Nätet är besiktat och godkänt av Kungälvs Kommun.


Tjänster

Nordkroken Bredband erbjuder bredbandstjänster i samarbete med KEAB (Kungälv Energi AB). För mer information om tjänsterna, se KEABs bredbandssida: 
    
http://www.kungalv.se/bygga-och-bo/kungalv-energi/bredband/

Den tjänst själva föreningen erbjuder är fiberanslutningen mellan hushållet och KEABs nät.


Medlemsinformation

Dessa webbsidor är för medlemsinformation till medlemmarna. För att få kontinuerlig medlemsinformationen måste man använda övervaka sin E-postadress (Nordkrokens e-post) som är en del av tjänsteutbudet. Denna är gratis och kan antingen ställas in för att vidarebefordra föreningens brev till en annan adress, eller för att hämta brev från andra adressers konton.
 

KEAB DriftinformationNyheter

  • Skattedeklaration av försäljning Inkomsten från försäljningen skall deklareras som en andel i Nordkroken Bredband Ek.För.Detta görs på K4-blanketten under punkten övrigt (där bland annat kryptovalutor nämns).Anskaffningsvärdet är 0kr och ...
    Inlagd 24 apr. 2020 04:43 av Jan Backman
  • Kallelse till extra stämma Nordkroken Bredband Söndagen den 19:e augusti 2018 kl. 18:00 i Sundhammarskolonin Dagordning   1         Val av mötesordförande och sekreterare vid stämman. 2         Val av två justerare. 3         Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning. 4         Beslut om försäljning och därmed ...
    Inlagd 25 juli 2018 08:16 av Jan Backman
  • Kallelse till årsstämma söndagen den 3 juni kl. 18:00 i Sundhammarskolonin Dagordning 1.       Val av mötesordförande och sekreterare vid stämman. 2.       Godkännande av röstlängden. 3.       Val av två justerare. 4.       Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning. 5.       Fastställande ...
    Inlagd 14 maj 2018 13:12 av Jan Backman
Visar inlägg 1 - 3 av 21. Visa mer »