Home  ** รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ***
.
เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ยังระบาดหนัก ทางโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์จึงเล็งเห็นความปลอดภัยของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร จึงขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด แต่สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 087-6554428
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/wLDVtJmmq1LcBYBY7
ดูรายชื่อผู้สมัครเรียนที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/


ข่าวการศึกษา


กิจกรรม

 • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ "New Normal"     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ เป็นประธาน ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2563 21:01 โดย admin nongwaphit
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล อ.บัวลาย     โรงเรียนหองหว้าพิทยาสรรค์ โดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ คณะบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพ ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2563 20:57 โดย admin nongwaphit
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล     โรงเรียนหองหว้าพิทยาสรรค์ โดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ คณะบุคลากร คุณแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรช ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2563 20:54 โดย admin nongwaphit
 • เรียนธรรมศึกษา 1/2563     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมการเรียนธรรมศึกษา ตามนโยบายขับเคลื่อนหลักสูตร “ธรรมศึกษา” โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา โดยจัดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ เพ ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2563 20:51 โดย admin nongwaphit
 • อบจ. นม. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ให้กับโรงเรียนหนองหว้าพ ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2563 20:48 โดย admin nongwaphit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 277 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความภาคภูมิใจ


รางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

           โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับปลอดภัย" โดยนมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจของโรงเรียนอย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ

           ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุ มาลย์ และคณะ เข้ารับใบประกาศนียบัตร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับยอดเยี่ยม ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง วันที่ 23 สิงหาคม 2561
  รับโล่รางวัลโรงเรียนสะอาด


        เมื่อวันที่ 7 กัยายน พ.ศ. 2560 ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูประดิษฐ์ ภู่ประดิษฐ์ และคุณครูนพวินท์ พานิชย์นอก เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนสอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทาง"ประชารัฐ" จังหวัดนครราชสีมา นายจิรพงษ์ พรหมชัยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสมเสมอ  นิฤมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางทุติยา  พรมกมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายชะวิก  รวมใหม่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ & เวลา


สถิติผู้เยี่ยมชม

Comments