Home  ** รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ***
.
เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ยังระบาดหนัก ทางโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์จึงเล็งเห็นความปลอดภัยของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร จึงขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด แต่สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 087-6554428
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/wLDVtJmmq1LcBYBY7
ดูรายชื่อผู้สมัครเรียนที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/


ข่าวการศึกษา


กิจกรรม

 • ติดตามมาตรการป้องกัน COVID-19     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ขอขอบคุณ คณะติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โดยใช้มาตรการเพื่อป้องกันการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 15:49 โดย admin nongwaphit
 • มอบรางวัลดนตรีวิถีพอเพียง     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยชุมนุมดนตรี และกลุ่มสาระฯศิลปะ มอบรางวัลให้กับการแสดงดนตรีโฟล์คซอง "การแสดงดนตรีวิถีพอเพียง" ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 62 ซึ่งจัดเม ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 15:45 โดย admin nongwaphit
 • พัฒนา รักษาความสะอาด ต้านCOVID-19     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยบุคลากรและนักเรียนทุกคน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีการสแกน QR Code ของห้องเรียน สแกน QR Code ของ ไทยชนะ เว้นระยะห่างทางสังคม ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 15:41 โดย admin nongwaphit
 • ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษา     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ รับมอบทุนการศึกษา จากศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์คือ น.ต.หญิง ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 15:38 โดย admin nongwaphit
 • ศิษย์เก่ามอบหน้ากากผ้า     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ รับมอบหน้ากากผ้าจากศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ คือ คุณอนุรักษ์ พลดงนอก ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 15:35 โดย admin nongwaphit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 267 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความภาคภูมิใจ


รางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

           โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับปลอดภัย" โดยนมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจของโรงเรียนอย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ

           ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุ มาลย์ และคณะ เข้ารับใบประกาศนียบัตร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับยอดเยี่ยม ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง วันที่ 23 สิงหาคม 2561
  รับโล่รางวัลโรงเรียนสะอาด


        เมื่อวันที่ 7 กัยายน พ.ศ. 2560 ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูประดิษฐ์ ภู่ประดิษฐ์ และคุณครูนพวินท์ พานิชย์นอก เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนสอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทาง"ประชารัฐ" จังหวัดนครราชสีมา นายจิรพงษ์ พรหมชัยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสมเสมอ  นิฤมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางทุติยา  พรมกมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายชะวิก  รวมใหม่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ & เวลา


สถิติผู้เยี่ยมชม

Comments