Home  ** รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ***
.
เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ยังระบาดหนัก ทางโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์จึงเล็งเห็นความปลอดภัยของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร จึงขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด แต่สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 087-6554428
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/wLDVtJmmq1LcBYBY7
ดูรายชื่อผู้สมัครเรียนที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/


ข่าวการศึกษา


กิจกรรม

 • อบรมการใช้ SBMLD Innovation Schools     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ นำบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2563 23:16 โดย admin nongwaphit
 • เยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2563     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 เพื่อสอบถามความเป็นอย ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2563 23:04 โดย admin nongwaphit
 • ประชุมออนไลน์ 2/2563     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ เพื่อปรึกษา หารือ ชี้แจง ในเรื่องการเตรียมการต่าง ๆ เช่น ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2563 22:51 โดย admin nongwaphit
 • ทดลองสอนออนไลน์     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ดำเนินการทดลองระบบการสอนออนไลน์ โดยจัดทดลองสอนทั้งในระดับโรงเรียน และมีคุณครูเป็นตัวแทนทดลองสอนในระดับโรงเรียนองค์การบริหารส ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2563 22:48 โดย admin nongwaphit
 • ประชุมออนไลน์ 1/2563     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ เพื่อปรึกษา หารือ ชี้แจง ในเรื่องการเตรียมการต่าง ๆ เช่น ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2563 22:44 โดย admin nongwaphit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 250 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความภาคภูมิใจ


รางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

           โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับปลอดภัย" โดยนมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจของโรงเรียนอย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ

           ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุ มาลย์ และคณะ เข้ารับใบประกาศนียบัตร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับยอดเยี่ยม ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง วันที่ 23 สิงหาคม 2561
  รับโล่รางวัลโรงเรียนสะอาด


        เมื่อวันที่ 7 กัยายน พ.ศ. 2560 ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูประดิษฐ์ ภู่ประดิษฐ์ และคุณครูนพวินท์ พานิชย์นอก เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนสอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทาง"ประชารัฐ" จังหวัดนครราชสีมา


 ผอ.จุลจิฬา  กลิ่นสุมาลย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสมเสมอ  นิฤมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางทุติยา  พรมกมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายชะวิก  รวมใหม่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ & เวลา


สถิติผู้เยี่ยมชม

Comments