Home*** ส.ค.ส. 2564 ***
.
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ขออวยพรปีใหม่ 2564 ให้รื่นรมย์ สมปราถนา รุ่งเรืองยศ สุขภาพดี มั่งมีเงินตรา สุขอุรา ปลอดภัยกันทุกท่านเทอญข่าวการศึกษา


กิจกรรม

 • ประสานผู้นำชุมชน     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยท่าน ผอ.จิรพงษ์ พรหมชัยนันท์ และคณะ ได้เข้าประสานงานกับท่านผู้นำชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2564 14:28 โดย admin nongwaphit
 • ยินดีต้อนรับ ผอ.ท่านใหม่     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยคณะบุคลากรและนักเรียน ขอต้อนรับท่าน ผอ.จิรพงษ์ พรหมชัยนันท์ ซึ่งย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2564 14:25 โดย admin nongwaphit
 • พิธีขอขมาและแสดงความยินดี     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยบุคลากรและนักเรียน จัดพิธีขอขมาและแสดงความยินดี ให้กับท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ในโอกาสที่ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเร ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2564 14:22 โดย admin nongwaphit
 • เกษียณสุข เกษมสำราญ     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ จัดงานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต คุณครูสุพจน์ นิฤมล และ คุณครูไพรัตน์ ชิณวงษ์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการระล ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2564 14:19 โดย admin nongwaphit
 • อบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยงานแผนงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น หลักสูตรการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2564 14:14 โดย admin nongwaphit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 300 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความภาคภูมิใจ


รางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

           โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับปลอดภัย" โดยนมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจของโรงเรียนอย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ

           ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุ มาลย์ และคณะ เข้ารับใบประกาศนียบัตร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับยอดเยี่ยม ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง วันที่ 23 สิงหาคม 2561
  รับโล่รางวัลโรงเรียนสะอาด


        เมื่อวันที่ 7 กัยายน พ.ศ. 2560 ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูประดิษฐ์ ภู่ประดิษฐ์ และคุณครูนพวินท์ พานิชย์นอก เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนสอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทาง"ประชารัฐ" จังหวัดนครราชสีมา นายจิรพงษ์ พรหมชัยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสมเสมอ  นิฤมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางทุติยา  พรมกมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายชะวิก  รวมใหม่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ & เวลา


สถิติผู้เยี่ยมชม

Comments