Home*** ส.ค.ส. 2564 ***
.
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ขออวยพรปีใหม่ 2564 ให้รื่นรมย์ สมปราถนา รุ่งเรืองยศ สุขภาพดี มั่งมีเงินตรา สุขอุรา ปลอดภัยกันทุกท่านเทอญข่าวการศึกษา


กิจกรรม

 • กีฬา กรีฑา อบจ. นครราชสีมา     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ คณะคุณครู และนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาก ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2563 14:45 โดย admin nongwaphit
 • เตรียมอบรมมัคคุเทศก์น้อย     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ เตรียมการจัดอบรมโครงการมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักรักสิ่งแวดล้อมและฝ ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2563 14:41 โดย admin nongwaphit
 • ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา     โรงเรียนหนองหว่้าพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบัวลาย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โรงพยาบาลบัวลาย และสำนักงานขนส ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2563 14:38 โดย admin nongwaphit
 • มอบรางวัลวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 63     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2563 14:35 โดย admin nongwaphit
 • พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 3     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ขอขอบพระคุณท่านนายกกันตพงศ์ พรมกมล และคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ที่ให้ความอนุเคราะห ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2563 17:48 โดย admin nongwaphit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 288 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความภาคภูมิใจ


รางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

           โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับปลอดภัย" โดยนมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจของโรงเรียนอย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ

           ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุ มาลย์ และคณะ เข้ารับใบประกาศนียบัตร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับยอดเยี่ยม ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง วันที่ 23 สิงหาคม 2561
  รับโล่รางวัลโรงเรียนสะอาด


        เมื่อวันที่ 7 กัยายน พ.ศ. 2560 ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูประดิษฐ์ ภู่ประดิษฐ์ และคุณครูนพวินท์ พานิชย์นอก เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนสอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทาง"ประชารัฐ" จังหวัดนครราชสีมา นายจิรพงษ์ พรหมชัยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสมเสมอ  นิฤมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางทุติยา  พรมกมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายชะวิก  รวมใหม่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ & เวลา


สถิติผู้เยี่ยมชม

Comments