Home*** รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ***
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 และ ม.4 เนื่องจากยังมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง จึงสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
- สมัครออนไลน์ วันที่ 8 มี.ค. - 23 เม.ย. 64
- สมัครที่โรงเรียน วันที่ 24-28 เม.ย. 64
- สอบคัดเลือก วันที่ 30 เม.ย. 64
- ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 30 เม.ย. 64
.
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/buZvontx6cCpAkZs7
หรือ สแกน QR-Code
ข่าวการศึกษา


กิจกรรม

 • วันปิยมหาราช 63     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยท่านผอ.จิรพงษ์ พรหมชัยนันท์และคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2564 16:32 โดย admin nongwaphit
 • ต้อนรับท่าน ผอ.จิรพงษ์ พรหมชัยนันท์     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยบุคลากรและนักเรียน ขอต้อนรับท่าน ผอ.จิรพงษ์ พรหมชัยนันท์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยมีท่าน สจ.จ ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2564 16:29 โดย admin nongwaphit
 • พัฒนาการจัดการศึกษา 63     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.จิรพงษ์ พรหมชัยนันท์ นำบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยม ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2564 16:26 โดย admin nongwaphit
 • พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 3     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ขอขอบพระคุณท่านนายกกันตพงศ์ พรมกมล และคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ที่ได้ให้ความอน ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2564 16:24 โดย admin nongwaphit
 • เลือกตั้งประธานนักเรียน 63-64     โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเร ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2564 16:21 โดย admin nongwaphit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 310 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความภาคภูมิใจ


รางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

           โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นำโดยท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับปลอดภัย" โดยนมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจของโรงเรียนอย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ

           ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุ มาลย์ และคณะ เข้ารับใบประกาศนียบัตร ศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 และ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับยอดเยี่ยม ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง วันที่ 23 สิงหาคม 2561
  รับโล่รางวัลโรงเรียนสะอาด


        เมื่อวันที่ 7 กัยายน พ.ศ. 2560 ท่าน ผอ.จุลจิฬา กลิ่นสุมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูประดิษฐ์ ภู่ประดิษฐ์ และคุณครูนพวินท์ พานิชย์นอก เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนสอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทาง"ประชารัฐ" จังหวัดนครราชสีมา นายจิรพงษ์ พรหมชัยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสมเสมอ  นิฤมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางทุติยา  พรมกมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายชะวิก  รวมใหม่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ & เวลา


สถิติผู้เยี่ยมชม

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
Comments