สพป.บร.4 ทำบุญคล้ายวันเกิดของบุคลากรในสังกัดสำนักงานฯ ประจำเดือน มิ.ย.

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:38โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2560 21:58 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]
  


บ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ข้าราชการในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดเดือนมิถุนายน จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2. นางุสุนทรี งามสังข์ นักจัดการงานทั่วไป 3. นางสาวอุมาภรณ์ นนตานอก นักวิชาการศึกษา และ 4.นางสาวบุญโฮม กองทอง เจ้าพนักงานธุรการ โดยได้ทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดโพนทอง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมการทำบุญครบรอบวันเกิดนี้ เป็นแนวคิดของนายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ได้ปฏิบัติมาทุกเดือน เพื่อให้ข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ได้แสดงความกตัญญูกตเวที สำนึกบุญคุณของบุพการี ทั้งยังได้มีโอกาสสะสมบุญบารมี เป็นศิริมงคลของชีวิต ด้วย


ข้อมูล :  @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่  (โดย นิรัญ ขุมทอง)  14 มิถุนายน เวลา 14.11 น.ภาพประกอบComments