สพป.บร.4 อบรมพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:36โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2560 21:59 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]

 
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการอบรมชี้แจง "การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์และการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ให้กับครูและผู้ปกครองเขตอำเภอคูเมือง ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยนางเสมอจิตต์ ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจง ให้กับครูปฐมวัยและผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโรงเรียนละ 2 คน รวมเป็นโรงเรียนละ 3 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำไปขยายผลสร้างเครือข่ายให้ผู้ปกครองและชุมชน ต่อไป

ข้อมูล :  @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่  (โดย นิรัญ ขุมทอง)  13 มิถุนายน เวลา 11.26 น.


ภาพกิจกรรม


Comments