พิธีถวายมุตทิตาสักการะ สมณศักดิ์ พัดยศ พระราชาคณะชั้นเทพ พระเทพปริยัตยาจารย์,ดร.

โพสต์19 มิ.ย. 2560 16:33โดยอ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 16:55 ]

พระเทพปริยัตยาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ มณฑลพิธี วัดกลาง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศิษยานุศิษย์ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และใกล้เคียง พ่อค้า ประชาชน อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนพระเถรานุเถระ จำนวนมาก ถวายมุตทิตาสักการะ สมณศักดิ์ พัดยศ พระราชาคณะชั้นเทพ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนาม พระเทพปริยัตยาจารย์ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 บรรยากาศเป็นไปอย่างปลาบปลื้ม ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

สำหรับพระเทพปริยัตยาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ สถานะเดิมชื่อ สุพจน์ วัณฑมาตร์ เกิดวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2488 ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ต.ช่องแมว อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา บรรพชาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ณ วัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีพระธรรมธีรมุณี เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันอายุ 72 ปี พรรษา 52 ประวัติการศึกษาวิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก / เปรียญธรรม ๕ ประโยค /อนุปริญญาและสอบได้ชั้นปริญญาโท (M.A.) สาขา ภาษาบาลี จากมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย/ปริญญาโท (M.A.) สาขา ประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยปัตนะ ประเทศอินเดีย /ปริญญาเอก(Ph.D) สาขาประวัติศาสตร์โบราณ จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย / การศึกษาพิเศษ ภาษาอังกฤษ /ความชำนาญการพิเศษ วิชาโหราศาสตร์ไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ / เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ / หัวหน้าศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศจังหวัดบุรีรัมย์ / เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดกลาง พระอารามหลวง / ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดกลาง พระอารามหลวง / ผู้จัดการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา / เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีข้อมูล/ภาพ :  @ประมุขพรรคมาร ร้อยคำแก้ตัว หมื่นแสนคำขอโทษ  19 มิ.ย.2560
                      @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
 19 มิ.ย.2560

Comments