กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์16 มิ.ย. 2560 05:27โดยอ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 02:38 ]


9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านกระสัง ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  โดยมีนายจันทร์เพ็ง  ทาระเวท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง ประธานกลุ่มโรงเรียน เป็นประธานในพิธีดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม


ในโอกาสเดียวกันทางกลุ่มได้แนะนำบุคลกรที่ย้ายเข้ามา บรรจุแต่งตั้ง หรือบุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการกลุ่มได้นำเสนอแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อนำเสนอและพิจารณาเสนอให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการประจำปีกาศึกษา 2560 เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 


ข่าว/ภาพ :  @สาวิตรี ทองสัมฤทธิ์  โรงเรียนบ้านกระสัง
                  @
13eautyComments