กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย)

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:56โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 02:36 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]
 


(8 มิถุนายน 2560) กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย) ระดับกลุ่มโรงเรียน  เพื่อคัดเลือกนักเรียนในแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไปแข่งขันระดับเขตในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  และระดับชาติ เพื่อรับรางวัล ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพนพยวรางกูล โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหนองครก  โดยมีนางชรารดี จารุสิทธิกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน โดยเริ่มแข่งขันทุกกิจกรรม ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. สิ้นสุดแล้วเสร็จ เวลาประมาณ 16.00 น. 

ในโอกาสเดียวกัน นายจันทร์เพ็ง  ทาระเวท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ได้ตรวจเยีย่มให้กำลังใจการประกวดแข่งขันทุกกืจกรรม  และกิจกรรมที่ได้ชนะเลิศในแข่งขันแต่ละกิจกรรมวันนี้ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ...


ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ /ภาพ โดย @13EOUTY
แฟ้มข้อมูล : ประยูร ยะปะตัง

ภาพกิจกรรม


 


Ċ
อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์,
15 มิ.ย. 2560 20:48
Comments