พิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระครูสัญญาบัตร พระครูสุทธิสีลาภิรม เจ้าอาวาสวัดบ้านสวายตางวน

โพสต์17 มิ.ย. 2560 17:46โดยอ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2560 17:57 ]
 

(29 พฤษภาคม 2560) พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้รับกิจนิมนต์มาเป็นประธานในพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระครูสัญญาบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท พระราชทินนาม "พระครูสุทธิสีลาภิรม" เจ้าอาวาสวัดบ้านสวายตางวน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้อ่านตราตั้งพัดยศ เป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้น เพื่อถวายแก่พระสังฆาธิการในโอกาสรับพระราชทานสมณศักดิ์

ญาติโยม พี่น้องชาวอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์นำโดย ท่านรองฯ รังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ สมณศักดิ์ ของท่าน " พระครูสุทธิสีลาภิรม " เจ้าอาวาสวัดบ้านสวายตางวน ด้วยความปีติ ยินดียิ่ง

ในกาลนี้ พระครูสุทธิสิลาภิรม ได้เมตตามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 25 ทุนมานิต กีรตินิตยา/ถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์Comments