กลุ่มโรงเรียนสตึก 6 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์1 ก.ค. 2560 17:13โดยอ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2560 17:18 ]

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เดินทางมาเป็นประธานใน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ของกลุ่มลูกเสือโรงเรียน สตึก 6 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กลุ่มลูกเสือโรงเรียน สตึก 6 ครั้งนี้ มีกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 10 กองลูกเสือโรงเรียน ได้แก่ 
       1. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นำโดย นายอรรถพล สระสงคราม ผู้อำนวยการกองฯ
       2. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย นายชวลิต ชูทรัพย์ ผู้อำนวยการกองฯ
       3. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านสระกุด นำโดย นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการกองฯ
       4. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกสิงห์ นำโดย นายธนากร การะวิโก ผู้อำนวยการกองฯ
       5. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านเสม็ด นำโดย นายอนุชา สีหาวัฒน์ ผู้อำนวยการกองฯ
       6. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย นำโดย นายอนันท ปุผาลา ผู้อำนวยการกองฯ
       7. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านตามา นำโดย นางวราพร ผนิตรัตนากร ผู้อำนวยการกองฯ
       8. กองลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน นำโดย นายจเด็ด ผนิตรัตนากร ผู้อำนวยการกองฯ
       9. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองกับ นำโดย นายบุญเพ็ง อินห้างหว้า ผู้อำนวยการกองฯ
     10. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองไผ่ นำโดย นางจรรยา กีรตินิตยา ผู้อำนวยการกองฯ

นายธนากร การะวิโก ผูุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ประธานกลุ่มโรงเรียน สตึก 6 กล่าวรายงานการจัดพิธีต่อประธานในพิธี 
นายสุขสันต์ โสภาพูล ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านเสม็ด ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับขบวนสวนสนาม
นายชาย ยาน้ำคำ ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมแสง เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณลูกเสือ
หลังจากพิธีเดินขบวนสวนสนามแล้ว ประธานในพิธีได้เดินเยี่ยมชมกองลูกเสือทั้ง 10 โรงเรียน เป็นเสร็จพิธี

 


มานิต กีรตินิตยา / ถ่ายภาพและรายงานComments