กลุ่มโรงเรียนสตึก 6 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์6 มิ.ย. 2560 20:01โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2560 17:13 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


วันนี้(8 มิถุนายน 2560) กลุ่มโรงเรียนสตึก 6 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับกลุ่มโรงเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพนพยวรางกูล โดยใช้โรงเรียนบ้านชุมแสง ศูนย์วิชาการกลุ่ม เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน โดยเริ่มแข่งขันทุกกิจกรรม ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. สิ้นสุดแล้วเสร็จ เวลาประมาณ 16.00 น. 


   ผู้ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละกิจกรรมวันนี้ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ...


มานิต กีรตินิตยา/ถ่ายภาพและรายงาน

Comments