ข่าวกิจกรรม สตึก 6

กลุ่มโรงเรียนสตึก 6 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์1 ก.ค. 2560 17:13โดยอ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2560 17:18 ]


วันนี้ (1 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เดินทางมาเป็นประธานใน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ของกลุ่มลูกเสือโรงเรียน สตึก 6 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กลุ่มลูกเสือโรงเรียน สตึก 6 ครั้งนี้ มีกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 10 กองลูกเสือโรงเรียน ได้แก่ 
       1. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นำโดย นายอรรถพล สระสงคราม ผู้อำนวยการกองฯ
       2. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมแสง นำโดย นายชวลิต ชูทรัพย์ ผู้อำนวยการกองฯ
       3. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านสระกุด นำโดย นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการกองฯ
       4. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกสิงห์ นำโดย นายธนากร การะวิโก ผู้อำนวยการกองฯ
       5. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านเสม็ด นำโดย นายอนุชา สีหาวัฒน์ ผู้อำนวยการกองฯ
       6. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย นำโดย นายอนันท ปุผาลา ผู้อำนวยการกองฯ
       7. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านตามา นำโดย นางวราพร ผนิตรัตนากร ผู้อำนวยการกองฯ
       8. กองลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน นำโดย นายจเด็ด ผนิตรัตนากร ผู้อำนวยการกองฯ
       9. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองกับ นำโดย นายบุญเพ็ง อินห้างหว้า ผู้อำนวยการกองฯ
     10. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองไผ่ นำโดย นางจรรยา กีรตินิตยา ผู้อำนวยการกองฯ

นายธนากร การะวิโก ผูุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ประธานกลุ่มโรงเรียน สตึก 6 กล่าวรายงานการจัดพิธีต่อประธานในพิธี 
นายสุขสันต์ โสภาพูล ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านเสม็ด ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับขบวนสวนสนาม
นายชาย ยาน้ำคำ ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมแสง เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณลูกเสือ
หลังจากพิธีเดินขบวนสวนสนามแล้ว ประธานในพิธีได้เดินเยี่ยมชมกองลูกเสือทั้ง 10 โรงเรียน เป็นเสร็จพิธี

 


มานิต กีรตินิตยา / ถ่ายภาพและรายงานพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระครูสัญญาบัตร พระครูสุทธิสีลาภิรม เจ้าอาวาสวัดบ้านสวายตางวน

โพสต์17 มิ.ย. 2560 17:46โดยอ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2560 17:57 ]

 

(29 พฤษภาคม 2560) พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้รับกิจนิมนต์มาเป็นประธานในพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระครูสัญญาบัตร ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท พระราชทินนาม "พระครูสุทธิสีลาภิรม" เจ้าอาวาสวัดบ้านสวายตางวน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้อ่านตราตั้งพัดยศ เป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้น เพื่อถวายแก่พระสังฆาธิการในโอกาสรับพระราชทานสมณศักดิ์

ญาติโยม พี่น้องชาวอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์นำโดย ท่านรองฯ รังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ สมณศักดิ์ ของท่าน " พระครูสุทธิสีลาภิรม " เจ้าอาวาสวัดบ้านสวายตางวน ด้วยความปีติ ยินดียิ่ง

ในกาลนี้ พระครูสุทธิสิลาภิรม ได้เมตตามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 25 ทุนมานิต กีรตินิตยา/ถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสตึก 6 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์6 มิ.ย. 2560 20:01โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2560 17:13 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


วันนี้(8 มิถุนายน 2560) กลุ่มโรงเรียนสตึก 6 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับกลุ่มโรงเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพนพยวรางกูล โดยใช้โรงเรียนบ้านชุมแสง ศูนย์วิชาการกลุ่ม เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน โดยเริ่มแข่งขันทุกกิจกรรม ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. สิ้นสุดแล้วเสร็จ เวลาประมาณ 16.00 น. 


   ผู้ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละกิจกรรมวันนี้ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ...


มานิต กีรตินิตยา/ถ่ายภาพและรายงาน

กลุ่มร.ร.สตึก 6 ประชุมใหญ๋สามัญประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์6 มิ.ย. 2560 20:00โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2560 17:21 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


วันนี้ (6 มิถุนายน 2560) เวลา 13.00 กลุ่มโรงเรียน สตึก 6 ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. แถลงผลการปฏิบัติงานทั้งสี่กลุ่มงานในรอบปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

2. เสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 ให้ที่ประชุมร่วมอภิปราย ได้ข้อสรุปกิจกรรมที่จะปฏิบัติในปีนี้ คือ

2.1 การแข่งขันทักษะภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2.2 การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ

2.3 การประกวดห้องเรียนคุณภาพ

2.4 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปง6 และชั้นม.3

2.5 การจัดทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ 

2.6 การปิดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือโดยการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

2.7 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่ม สตึก 6

2.8 การพัฒนาบุคลากรและการแสดงมุทิตาจิต


     นายธนากร การะวิโก ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ประธานกลุ่ม สตึก 6 ดำเนินการประชุม


     มานิต กีรตินิตยา/ถ่ายภาพและรายงาน
1-4 of 4