กลุ่มโรงเรียนสตึก 4 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:54โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 04:15 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


กลุ่มโรงเรียนสตึก 4 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้าน................... อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  โดยมี
นายชาญยุทธ  นาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลัดมุม ประธานกลุ่มโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 

นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ยังได้แนะนำบุคลากรที่ย้ายเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ทั้งสายผู้บริหาร สายผู้สอน และบุคลากรสนับสนุนในทุกโรงเรียนในสังกัด พิจารณาเสนอให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการประจำปีกาศึกษา 2560  

ข่าว/ภาพ :  .............................


รอการปรัปปรุงข้อมูล

Comments