กลุ่มโรงเรียนสตึก 4 จัดแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:53โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 04:04 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


(8 มิถุนายน 2560) กลุ่มโรงเรียนสตึก 4 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย) ระดับกลุ่มโรงเรียน  เพื่อคัดเลือกนักเรียนในแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไปแข่งขันระดับเขตในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  และระดับชาติ เพื่อรับรางวัล ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพนพยวรางกูล โดยใช้สถานที่โรงเรียน.................. โดยมี .............................. เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน............ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานดำเนินการ  


ในโอกาสเดียวกัน นายชาญยุทธ  นาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลัดมุม ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก4 และคณะกรรมการกลุ่ม ได้ตรวจเยียมให้กำลังใจการประกวดแข่งขันทุกกืจกรรม  และกิจกรรมที่ได้ชนะเลิศในแข่งขันแต่ละกิจกรรมวันนี้ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนสตึก 4 เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป


ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ...

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ข่าว/ภาพ : @............................


Comments