กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย (รักษ์ภาษาไทย) ประจำปี 2560

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:51โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 19:39 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]



(วันที่ 8 มิถุนายน 2560) กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย) ระดับกลุ่มโรงเรียน  เพื่อคัดเลือกนักเรียนในแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไปแข่งขันระดับเขตในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  และระดับชาติ เพื่อรับรางวัล ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพนพยวรางกูล โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านร่อนทอง โดยมี นายสุนันท์  จันทร์เพ็ชร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่อนทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานดำเนินการ  

นโอกาสเดียวกัน นายสรกฤษฏิ์ โล่ห์นารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะหลวย ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 และคณะกรรมการกลุ่ม ได้ตรวจเยียมให้กำลังใจการประกวดแข่งขันทุกกืจกรรม  และกิจกรรมที่ได้ชนะเลิศในแข่งขันแต่ละกิจกรรมวันนี้ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ...



ข่าว/ภาพ : สุวรรณี  ชิณภา  โรงเรียนบ้านละกอ







Comments