กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และอบรมพัฒนาบุคลากร

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:48โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2560 00:45 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  โดยมีนายสุบรรณ์  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง ประธานกลุ่มโรงเรียน เป็นประธานในพิธีดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ในโอกาสเดียวกันทางกลุ่มได้อบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยเชิญ นายปรัชญา  พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ E-Portfolio ที่สอดคล้องกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ยังได้แนะนำบุคลากรที่ย้ายเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ทั้งสายผู้บริหาร สายผู้สอน และบุคลากรสนับสนุนในทุกโรงเรียนในสังกัด พิจารณาเสนอให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการประจำปีกาศึกษา 2560 เสร็จกิจกรรมการประชุม รับประทานอาหารร่วมกัน


ข่าว/ภาพ :  วีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์  โรงเรียนบ้านท่าม่วง

แกลอรี่ภาพ : http://gg.gg/4uprnComments