กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 จัดแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย)

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:47โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2560 00:20 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


(8 มิถุนายน 2560) กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย) ระดับกลุ่มโรงเรียน  เพื่อคัดเลือกนักเรียนในแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไปแข่งขันระดับเขตในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  และระดับชาติ เพื่อรับรางวัล ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพนพยวรางกูล โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดบ้านพลับ โดยมีนายวิฑูรย์  สีแดง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพลับ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานดำเนินการ  

ในโอกาสเดียวกัน นายสุบรรณ์  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 และคณะกรรมการกลุ่ม ได้ตรวจเยียมให้กำลังใจการประกวดแข่งขันทุกกืจกรรม  และกิจกรรมที่ได้ชนะเลิศในแข่งขันแต่ละกิจกรรมวันนี้ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ...


ข่าว/ภาพ :  วีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์
Comments