ข่าวกิจกรรม สตึก 2

กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และอบรมพัฒนาบุคลากร

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:48โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2560 00:45 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  โดยมีนายสุบรรณ์  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง ประธานกลุ่มโรงเรียน เป็นประธานในพิธีดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ในโอกาสเดียวกันทางกลุ่มได้อบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยเชิญ นายปรัชญา  พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ E-Portfolio ที่สอดคล้องกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ยังได้แนะนำบุคลากรที่ย้ายเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ทั้งสายผู้บริหาร สายผู้สอน และบุคลากรสนับสนุนในทุกโรงเรียนในสังกัด พิจารณาเสนอให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการประจำปีกาศึกษา 2560 เสร็จกิจกรรมการประชุม รับประทานอาหารร่วมกัน


ข่าว/ภาพ :  วีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์  โรงเรียนบ้านท่าม่วง

แกลอรี่ภาพ : http://gg.gg/4uprnกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 จัดแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย)

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:47โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2560 00:20 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


(8 มิถุนายน 2560) กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย) ระดับกลุ่มโรงเรียน  เพื่อคัดเลือกนักเรียนในแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไปแข่งขันระดับเขตในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  และระดับชาติ เพื่อรับรางวัล ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพนพยวรางกูล โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดบ้านพลับ โดยมีนายวิฑูรย์  สีแดง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพลับ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานดำเนินการ  

ในโอกาสเดียวกัน นายสุบรรณ์  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 และคณะกรรมการกลุ่ม ได้ตรวจเยียมให้กำลังใจการประกวดแข่งขันทุกกืจกรรม  และกิจกรรมที่ได้ชนะเลิศในแข่งขันแต่ละกิจกรรมวันนี้ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ...


ข่าว/ภาพ :  วีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์
1-2 of 2