กลุ่มโรงเรียนสตึก 1 จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2560

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:43โดยชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 04:09 โดย อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ]


 (8 มิถุนายน 2560) กลุ่มโรงเรียนสตึก 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย) ระดับกลุ่มโรงเรียน  เพื่อคัดเลือกนักเรียนในแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไปแข่งขันระดับเขตในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  และระดับชาติ เพื่อรับรางวัล ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพนพยวรางกูล โดยใช้สถานที่โรงเรียนหนองม่วง โดยมี ดร.อนุชิต  วรรณสุทธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานดำเนินการ  


ในโอกาสเดียวกัน นายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 และคณะกรรมการกลุ่ม ได้ตรวจเยียมให้กำลังใจการประกวดแข่งขันทุกกืจกรรม  และกิจกรรมที่ได้ชนะเลิศในแข่งขันแต่ละกิจกรรมวันนี้ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป


ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ...ข่าว/ภาพ : @อำภาพร  วงศาสนธิ์ รองผอ.โรงเรียนบ้านสตึก

  
Comments