ชมรมครูสตึก ประชุมตัวแทนคณะกรรมการบริหารชมรม

โพสต์19 มิ.ย. 2560 16:05โดยอ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 16:13 ]
 

 (19 มิถุนายน 2560) เวลา 14.00 น. นายสิทธิชัย สิทธิจินดา  ประธานชมรมครูสตึก ประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม(ตัวแทนกลุ่มโรงเรียน) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการศึกษา (One Stop Service) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสรุปผลการประชุมได้ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานของชมรมครูสตึก ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. รายงานสถานะทางการเงินของชมรมครูสตึก
3. สถานะของสมาชิกชมรม (ย้าย เกษียณ ลาออก และเพิ่มเข้าใหม่)
4. การจัดงานเกษียณของครูอำเภอสตึก ปี 2560 มติที่ประชุมยังคงยึดหลักการในการจัดกิจกรรมปีที่แล้ว
5. การศึกษาดูงานของชมรมครูสตึก (กำหนดวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560) ณ จังหวัดจันทบุรี)
6. แนวทางการจัดทำเว็บไซต์ของครูสตึกดอทคอม (www.krustuk.com)

    สรุปการประชุมเพื่อนำเสนอต่อที่คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมการจัดงานเกษียณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสตึก ประจำปี 2560 ต่อ ไป

ปิดประชุม เวลา ประมาณ 16.30 น.


มานิต กีรตินิตยา/ข้อมูล/ภาพถ่าย

ภาพกิจกรรม  

Comments