ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมครูภาษาไทย สพป.หนองคาย เขต 2

RT ป.1
https://drive.google.com/file/d/112-SNiDC-HS2aQj4bGXhuu0pT3nTnm4L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BymiX93_l-1OUVplMjZBb19KOVdRbmdKQmNpQnRJUmZELVBF/view?usp=sharing
โหลดเอกสาร คลิก

  

https://sites.google.com/a/nongkhai2.go.th/nitesnk2/xeksar-ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
https://sites.google.com/a/nongkhai2.go.th/nitesnk2/khyay-phl-thang-kil-phan-dawtheiym

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/2559 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 กำหนดให้มีการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2559 โดยแต่งตั้งคำส ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 03:48 โดย อภิศร ทิพเสนา
 • ดาวน์โหลดหนังสือ สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา ดาวน์โหลดหนังสือ สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา 
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 03:48 โดย อภิศร ทิพเสนา
 • รวมข้อสอบ NT, O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยชมรมครูภาษาไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ได้รวบรวมข้อสอบภาษาไทยให้สถานศึกษาในสังกัดเลือกใช้ในการเตรียมความพร้อมการทดสอบ NT ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2562 00:58 โดย อภิศร ทิพเสนา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความน่ารู้

 • จะทำอย่างไรกันดี ? กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก จะทำอย่างไรกันดี ? กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)  ได้ประกาศ  วาระแห่งชาติด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธ ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 03:48 โดย อภิศร ทิพเสนา
 • นโยบาย 11 ข้อ สพฐ.ปีงบประมาณ 2558  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 03:48 โดย อภิศร ทิพเสนา
 • กรอบแนวคิดการนิเทศเต็มพิกัด ความหมายของ การนิเทศเต็มพิกัด คือ การปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษาโดยระดมพลังของการนิเทศ ทั้งจำนวนอัตรากำลังบุคลากร เทคนิควิธีการ และเชื่อมโยงเครือข ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 03:48 โดย อภิศร ทิพเสนา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารแนะนำ

 • เอกสารการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-ป.3กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4 -ป.6กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-ม.3คู่มือก ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 03:48 โดย อภิศร ทิพเสนา
 • คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่นดาวเทียม เป็นเอกสารสำหรับให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนควรศึกษารายละเอียดและจัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการนิเทศ กำกับ  ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำน ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 03:48 โดย อภิศร ทิพเสนา
 • คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นมัธยมศ ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 03:48 โดย อภิศร ทิพเสนา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อการเรียนการสอน

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า สื่อการเรียนการสอน